ส่งความสุขกันได้เหมือนเดิม สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะ

💦🌼ส่งความสุขกันได้เหมือนเดิม สุขสันต์วันสงกรานต์นะคะ 🌼💦

#สงกรานต์2563 เนื่องจากมีการระบาดของ #โควิด19 ขอให้ลูกหลานเว้นระยะห่างกับผู้สูงอายุในบ้านซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยง

▶️ ยกเลิกวันหยุดราชการสงกรานต์ 13-15 เม.ย. 63 ลดการเคลื่อนย้ายของประชาชน (จะมีประกาศชดเชยภายหลัง)
▶️ กระทรวงวัฒนธรรม ออกประกาศแนวปฏิบัติช่วงสงกรานต์
📌 ห้าม/งด
• งดเว้นการจัดงานสงกรานต์ในทุกระดับ
• งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนา
• งดเว้นการรดน้ำญาติผู้ใหญ่ทุกกรณี
• งดการเข้าร่วมกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันของคนหมู่มาก หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยเด็ดขาด
📌 ปฏิบัติ : เพื่อสืบสานเทศกาลประเพณีสงกรานต์ให้ปฏิบัติดังนี้
• สรงน้ำพระพุทธรูปที่บ้าน
• การแสดงความกตัญญูและขอพระต่อพ่อแม่และญาตผู้ใหญ่
… #อยู่บ้านเดียวกัน : กราบไหว้และขอพร เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร สวมหน้ากากผ้า หรือหน้าอนามัย
… #อยู่ไกลกัน : กราบไหว้และขอพรใช้ช่องทางผ่านโทรศัพท์ หรือสื่ออนไลน์

#วันสงกรานต์ #Loveokclick #เชียงใหม่
#สถานีวิทยุเชียงใหม่