สาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้จัดพิธีเพื่อมอบเกียรติบัตรสำหรับวิทยุดีเด่น 14 สถานี

สาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ได้จัดพิธีเพื่อมอบเกียรติบัตรสำหรับวิทยุดีเด่น 14 สถานี
ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม โครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ ปีที่ 3 พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมอินทนนท์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เชิดชูความดีสถานีวิทยุ และรายการเล่าข่าวเช้านี้
ที่ให้ความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชน
วันที่ 22 ตุลาคม 2563
เวลา 14.00 – 16.00น.
โดยมีนายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร
นางสาวนัทธินี วัฒนวราสันติ์ เภสัชกรชำนาญการ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า ทางสำนักงานฯรับผิดชอบการกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ได้ดำเนินการตามแนวทาง 4 ด้าน ดังนี้
1. ด้านการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน
2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
3. ด้านการสร้างความตระหนักแก่สื่อมวลชน
4. ด้านการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน
เพื่อสร้างความตระหนักแก่สื่อวิทยุกระจายเสียงและแก้ไขปัญหาการโฆษณาที่ไม่ถูกต้องตลอดจนการ มีส่วนร่วมรณรงค์ประสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน
จึงได้จัดทำโครงการ “โฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่” ดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 3 ปี ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ในปีนี้ มีเครือข่ายวิทยุที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 14 แห่งและ 1 รายการวิทยุ (เล่าข่าวเช้านี้) ซึ่งออกอากาศวันจันทร์- ศุกร์ เวลา 07.30-08.00 น. ลิงค์สัญญาณ 105 สถานี เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์- มิถุนายน 2563 ดังนี้
1. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ลงพื้นที่สถานที่สาธารณะ โดยมีกิจกรรมต่างๆเช่น สัมภาษณ์ประชาชน ให้ความรู้ด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพ แจกแผ่นพับความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ
2. กิจกรรมเปิดสปอต หรือจัดรายการด้านสุขภาพทางสถานีวิทยุ ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเนื้อหาข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพให้กับเครือข่ายสถานีวิทยุ
3. กิจกรรม ส่งข้อมูลให้เครือข่ายวิทยุรณรงค์ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร แจ้งเตือนภัยต่างๆ ทางสื่อวิทยุ หรือ สื่ออื่นๆ เช่น line ,facebook เพื่อร่วมเผยแพร่ให้กับประชาชนทราบ
——————————————
ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่>>>
☎️ 083-5427895 ,063-665583
IG : loveokclick_9675_mhz
#Loveokclick9675
#คลิกเพลงเลิฟส่งต่อเพลงรัก
#สถานีวิทยุเชียงใหม่
——————————————
Website : www.loveokclick.com
E-mail :oknews9675@gmail.com
Tel : 053-111712
📍 236/107 อาคารคลิกวันสเตชั่น(สี่แยกหนองหอย) หมู่ 6 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000