สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่
สัมภาษณ์สด
ผู้ร่วมจัดคอนเสิร์ต 17 ปี แด่คนช่างฝัน จรัล มโนเพ็ชร

#คอนเสิร์ต17ปีแด่คนช่างฝันจรัลมโนเพ็ชร
#สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่
#Loveokclick9675
#วิทยุออนไลน์เชียงใหม่
#สถานีเพลงเก่า90
#ออกอากาศภาพและเสียงLED

💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Website : www.loveokcmi.com
📞053-016348,053-111712
📍236/107 อาคารคลิกวันสเตชั่น หมู่ 6 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000