สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่

สัมภาษณ์สด คุณอภิญญา สุภา (ครูกิ๊ฟ) ผู้บริหาร สถาบันบ้านครูไก่สอนศิลป์
วันพุธ ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ทางสถานีวิทยุ Love OK Click Station 96.75 และติดตาม Live ได้ที่
Fanpage : www.facebook.com/LoveOKClickStation96.75MHz