สัมภาษณ์สด คุณพงศ์สวาท รัตนวราห นิยมค้า และคุณทัศนีย์ศิริ ขวัญสุวรรณ

สัมภาษณ์สด
คุณพงศ์สวาท รัตนวราห นิยมค้า
และคุณทัศนีย์ศิริ ขวัญสุวรรณ
งาน “ร้อยใจรำลึก 100 ปีชาตกาล คุณหญิงสวาท รัตนวราห”
ในวันเสาร์ ที่ 7 กันยายน 2562
เวลา 16.00น. – 22.00น.
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ คุ้มคำ อ . เมือง จ.เชียงใหม่