สัมภาษณ์สดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ ผู้อำนวยการสะมาริตันส์เชีงใหม่

สัมภาษณ์สดผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สกุลพรรณ์ ผู้อำนวยการสะมาริตันส์เชีงใหม่ และ
นายแพทย์ปริทรรศ ศิลปกิจ นายกสมาคมสะมาริตันส์เชียงใหม่
เสวนาในหัวข้อ “ยังมีฉัน วันที่เธอท้อ” 💞
👨👩 จากผู้เชี่ยวชาญเดี่ยวกับปัญหาการฆ่าตัวตาย
#ฆ่าตัวตายป้องกันได้ถ้าทุกฝ่ายร่วมมือ