สสจ.เชียงใหม่ จัดงานใหญ่วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

สสจ.เชียงใหม่ จัดงานใหญ่วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และภาคีเครือข่าย จัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566 ในหัวข้อ “คิดก่อนคลิก ปังหรือพัง รู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดหลอกลวง No Like No share No follow กด Report”
เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 66 ชั้น 1 แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ประจำปี 2566 ซึ่งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชนและหน่วยงานของรัฐ จัดเวทีในหัวข้อ “คิดก่อนคลิก ปังหรือพัง รู้เท่าทันสื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพโอ้อวดหลอกลวง No Like No share No follow กด Report” เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ถึงสิทธิผู้บริโภค เกิดความตระหนักรู้ มีสติ คิดก่อนบริโภค ไม่หลงเชื่อคำบอกเล่าหรือโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง และไม่ส่งต่อเรื่องราวท่ไม่เป็นจริงกับคนอื่นต่อไป
โดยภายในงาน มีการแสดงศิลปวัฒนธรรมจากกลุ่มวัยเก๋า ดนตรี การจัดรายการสดพูดคุยของเยาวชน Gen Z ร่วมถึงการเสวนาแลกเปลี่ยนแนวคิดกับสิทธิผู้บริโภค และนิทรรศการจากหน่วยงานต่างๆมากมาย รวมทั้งกิจกรรมการตรวจหาสารอันตรายเบื้องต้นในผลิตภัณฑ์สุขภาพอาหาร เครื่องสำอาง ตลอดจนการแสดงผลงานการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค และการรับเรื่องร้องเรียน ซึ่งหากประชาชนพบเห็นการโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริง สามารถรายงานปิดกั้นการมองเห็น จนถึงขั้นดำเนินการด้านกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการจัดการปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ตามโครงการโฆษณาสีขาวเพื่อชาวเชียงใหม่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 6 ปี โดยมุ่งสร้างความตระหนัก ตื่นตัวในสิทธิ และหน้าที่ของผู้บริโภคที่จะปกป้อง และคุ้มครองสิทธิของตนในฐานะผู้ใช้สินค้า และบริการต่าง ๆ ให้ได้รับความเป็นธรรม
——————————
สถานีวิทยุ Love OK Click 96.75
🎧 รับฟังออนไลน์ได้แล้วที่ 🎧
Website : www.loveokclick.com
——————————————
#เล่าข่าวเช้านี้ #Loveokclick
#สถานีวิทยุเชียงใหม่
#ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต9
#วิทยุออนไลน์เชียงใหม่
#สี่แยกหนองหอย
——————————————
E-mail :oknews9675@gmail.com
📍 236/107 อาคารคลิกวันสเตชั่น(สี่แยกหนองหอย) หมู่ 6 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000