สรุปสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทั่วโลก (5 พ.ค. 2563)

สรุปสถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทั่วโลก (5 พ.ค. 2563)
.
ยอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมทั่วโลกกว่า 3.6 ล้านรายแล้ว หลังการแพร่ระบาดผ่านมานานถึง 4 เดือน รักษาหายเกือบ 1 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 2.5 แสนราย ขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้วอย่างน้อยใน 180 จาก 193 ประเทศทั่วโลก