สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทั่วโลก (20 เม.ย. 2563)

สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทั่วโลก (20 เม.ย. 2563)
.
การแพร่ระบาดของโควิด-19 กำลังก้าวเข้าสู่เดือนที่ 4
ยอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมทั่วโลกสูงกว่า 2.4 ล้านรายแล้ว
รักษาหายกว่า 1 ใน 4 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด
มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1.65 แสนราย
พบผู้ติดเชื้ออย่างน้อย 178 จาก 193 ประเทศทั่วโลก