สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทั่วโลก (16 เม.ย. 2563)

สถานการณ์โรคโควิด-19 ระบาดทั่วโลก (16 เม.ย. 2563)
.
การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผ่านมาแล้วเกือบครึ่งทาง สำหรับการก้าวเข้าสู่เดือนที่ 4 ยอดผู้ป่วยโควิด-19 สะสมทั่วโลกสูงกว่า 2 ล้านรายแล้ว รักษาหายเกือบ 1 ใน 4 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมด มีผู้เสียชีวิตแล้วกว่า 1.3 แสนราย เหลือเพียง 15 ประเทศในโลกเท่านั้นที่ยังไม่พบรายงานผู้ติดเชื้อ