สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

📣📣สถานการณ์ฝุ่นละอองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาพบกลุ่มฝุ่นละอองปกคลุมหนาแน่นทั่วทั้งจังหวัดและภาคเหนือ ซึ่งการระบายตัวของอากาศในช่วงเช้าไม่ค่อยดี แต่จะดีขึ้นในช่วงเที่ยง-เย็นเป็นต้นไป

ประกอบกับการเกิดจุดความร้อนมากทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้ 5 อำเภอที่มีจุดความร้อนมากที่สุดวันนี้
📌แม่แจ่ม
📌เชียงดาว
📌อมก๋อย
📌แม่แตง
📌ฮอด
ซึ่งเช้าวันนี้เกิดจุด Hotspot จำนวน 107 จุด
ทิศทางที่ลมพัดพาฝุ่นละอองเข้าตัวเมืองเชียงใหม่ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดการณ์ว่า การระบายตัวของอากาศและฝุ่นละอองจะเป็นลักษณะนี้ต่อไปอีก 2-3 วัน ทำให้มีฝุ่นควันหนาทึบปกคลุมต่อเนื่อง