ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคฯ ขอให้ชะลอการส่งหนังสือ เข้าร่วม #CPTPP

📣📣 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคฯ ขอให้ชะลอการส่งหนังสือ เข้าร่วม #CPTPP
📄 ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดและสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ ส่งข้อเสนอดังกล่าวต่อ #ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อส่งต่อข้อเสนอขององค์กรผู้บริโภคต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP)
📄 ขอให้ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนไทยทั้งประเทศ หากมีการเดินหน้าเข้าสู่กระบวนการเจรจาเข้าร่วมความตกลง CPTPP ผ่านการพิจารณาด้วยความรอบคอบและมองประโยชน์ของประชาชนที่เป็นผู้บริโภคส่วนใหญ่ มากกว่าผลประโยชน์ทางธุรกิจของกลุ่มคนส่วนน้อยของประเทศ
📄 ดังนั้นศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคภาคประชาชนจังหวัดและสภาองค์กรของผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ ขอให้ชะลอการส่งหนังสือแสดงเจตจำนงค์เข้าร่วม CPTPP
https://www.parliament.go.th/ewtcommittee/ewt/25motion_cptpp/more_news.php?cid=141&filename=129&fbclid=IwAR2YcO7UvNhGHnPGyqd99A5woEC8MHKwc2S3CNLGL2TrXDXMnQGc2AHxKIg
——————————————
👇#ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์👇
☎️ 083-5427895 ,063-665583
IG : loveokclick_9675_mhz
Website : www.loveokclick.com
E-mail :oknews9675@gmail.com
#Loveokclick9675
#คลิกเพลงเลิฟส่งต่อเพลงรัก
#สถานีวิทยุเชียงใหม่