วิ่งมอกม่วนจวนกั๋นจ้วยน้อง

✨ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. ณ Event Hall ชั้น G ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ได้จัดงานแถลงข่าวกิจกรรม “ #วิ่งมอกม่วนจวนกั๋นจ้วยน้อง ”
ซึ่งภายในงานแถลงข่าวมีการแสดงนิทรรศการโคมไทใหญ่ เทศกาลออกหว่า การสาธิตศิลปะปานซอย หัตถกรรมจักสาน งานแกะสลักพระพุทธรูปและเครื่องประดับจากหิน งานแกะสลักไม้ การเขียนอักษรไทใหญ่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกพื้นบ้านและของกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงของเด็กและเยาวชนกลุ่มชาติพันธุ์ การแสดงของนักเรียนชุมนุมนาฏศิลป์โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” การเปิดงานและแถลงข่าวการจัดงาน การเสวนา “อนาคตเด็กชายขอบ” โดยได้รับเกียรติจาก พ่อครูมาลา คำจันทร์ ศิลปินแห่งชาติ /คุณสุนทรี เวชานนท์ ศิลปินเพลงยอดเยี่ยม รางวัลพระพิฆเนศทองคำและสีสันอะวอร์ด /คุณสุริยา อร่ามวงศ์ รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย /อาจารย์ดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และอาจารย์ประเสริฐ ประดิษฐ์ ครูภูมิปัญญาไทยด้านภาษาและวรรณกรรมไทใหญ่ ประธานสภาวัฒนธรรม จ.แม่ฮ่องสอน
โดยขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมงาน “วิ่งมอกม่วนจวนกั๋นจ้วยน้อง” ซึ่งจัดโดย…โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ สมาคมผู้ปกครองและครูฯ จัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ณ กองพลทหารราบที่ 7 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา การเผชิญกับภัยสู้รบตามแนวตะเข็บชายแดนและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาต่าง ๆ ของโรงเรียน นำทีมวิ่งมอกม่วน โดย พี่บัวขาว บัญชาเมฆ
“วิ่งมอกม่วนจวนกั๋นจ้วยน้อง” เป็นกิจกรรมการวิ่งเพื่อการกุศล (Charity run) 2 รายการ ประกอบด้วย
1. Fun Run​ระยะทาง 5 กิโลเมตร​ค่าสมัคร 500 บาท รับเสื้อวิ่งและเหรียญที่ระลึก
2. Family Run ไม่เกิน 4 คน ระยะทาง 5 กิโลเมตร ค่าสมัคร 1,500 บาท รับเสื้อวิ่งและเหรียญที่ระลึก
เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565
วันรับเสื้อและBIB : ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้น ณ รับ อาคารหลังพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองพลทหารราบที่ 7
**โปรดติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทาง Facebook : วิ่งมอกม่วน
…. เป็นโอกาสดีของ “ผู้ให้” ทุกท่านที่จะได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อน้องๆและเป็นเจ้าของเสื้องาน“วิ่งมอกม่วนจวนกั๋นจ้วยน้อง” ด้วยการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร ทั้งลวดลายและสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน สีสันสวยงามทั้งด้านหน้าด้านหลัง มีให้เลือกถึง 4 แบบ 4 สี