วิ่งการกุศล “Run For Yangna 2020” วิ่งเพื่อดูแลต้นยางนา ลมหายใจของคนเชียงใหม่

วิ่งการกุศล “Run For Yangna 2020” วิ่งเพื่อดูแลต้นยางนา ลมหายใจของคนเชียงใหม่

พูดคุยกับ อาจารย์บรรจง สมบูรณ์ชัย นายกสมาคมยางนา-ขี้เหล็กสยาม
และคุณศรีเพชร ณ เชียงใหม่ กรรมการสมาคมฯ