วันที่ 28 พฤษภาคม 67 #วิทยากรวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ จัดอบรมโดยลงพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง

วันที่ 28 พฤษภาคม 67 #วิทยากรวัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ
จัดอบรมโดยลงพื้นที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ให้ความรู้กับผู้สูงอายุ ให้มีความรู้ ตระหนัก และรู้เท่าทันโฆษณาที่โอ้อวดเกินจริงผ่านช่องทางสื่อต่างๆ
.
#แบ่งปันองค์ความรู้
#เช็คก่อนชัวร์ก่อนใช้ก่อนแชร์
#วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ
สนับสนุนโดย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่