วันที่ 15 กันยายนนี้ แจกเสื้อค้าแฟนๆรายการ 😘

วันที่ 15 กันยายนนี้ แจกเสื้อค้าแฟนๆรายการ😘  ติดตามทาง 96.75❤️ Love ok click เชียงใหม่. ส่ง ชื่อสถานี…ที่เราเปลี่ยน และต่อท้ายเรื่องราวรักของคุณ แค่สามคำ เท่านั้น ส่งมาที่ 4179675 เฉพาะ 15 กันยายนนี้ เท่านั้นนะคะ