วันตำรวจ สภ.แม่ออน

“วันตำรวจ” สภ.แม่ออน
วันนี้ (17 ตุลาคม.62) ระหว่างเวลา 08.30-11.30 น.

พ.ต.อ.สกุลรัชช์ คงทอง ผกก.สภ.แม่ออน จ.เชียงใหม่
พร้อม ข้าราชการตำรวจในสังกัด สภ.แม่ออน, หน.ส่วนราชการ, กต.ตร., ฝ่ายปกครอง, กำนัน, ผญบ.ฯ, ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่
ร่วมพิธีเนื่องในวันตำรวจ ดังนี้.
ไหว้ศาลพระภูมิเจ้าที่ สักการะอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ประกอบพิธีทางศาสนา
📍 พร้อมแถลงข่าว จัดศึกมวยไทยการกุศล
วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม 2562 ที่สนามมวยเชียงใหม่(ย่านสันติธรรม)
มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจ
มอบประกาศเกียรติคุณผู้ช่วยเหลือกิจการตำรวจ
มอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจดีเด่น
มอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการตำรวจ
ชมการแสดงพิเศษและ รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน