รู้เท่าทันโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย กัญชง กัญชา ขายได้ไม่ได้มีคำตอบ

📣🏫🏷หน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สำนักงานภาคเหนือ
🎯 “ รู้เท่าทันโฆษณาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอันตราย กัญชง กัญชา ขายได้ไม่ได้มีคำตอบ”🍃🤔🎉
ขอเชิญ🙋🧏‍♂️เครือข่ายภาคประชาชน,เครือข่ายสื่อมวลชน ,เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ร่วมประชุม
🕐วันที่ 14 กันยายน 2564 เวลา 08.30น.-12.00น.
📝กำหนดการ
08.30น.เปิดการประชุม
09.00น. กัญชง กัญชา ขายได้ไม่ได้ มีคำตอบ
09.50น. รู้เท่าทันผลิตภัณฑ์ลดปวด ลดอ้วน ลดโรค
10.40น. ร่วมคิด ร่วมแก้ไข ปัญหาโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
11.20น. บทบาทภาคประชาชนในงานคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค
11.50น. คำถาม ข้อเสนอ ปิด ประชุม
😊😄😁
📌ลงทะเบียน : https://forms.gle/o43QRCNmw6Amurq19
เพื่อรับเอกสาร การประชุม และร่วมกิจกรรมสุ่มมอบของรางวัล🎁
📌Join Zoom Meeting: https://zoom.us/j/6553669222?from=join#success
Meeting ID: 655 366 9222
Passcode: 979852
💻รับชมผ่าน facebook:หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค
และ FB:FDAChiangmai , Love OK Click Station 96.75 MHZ
🎉🎉🎉