รายงานสถานการณ์ โควิด-19 อัพเดทข้อมูลล่าสุด :18/06/2020

✨รายงานสถานการณ์ โควิด-19
อัพเดทข้อมูลล่าสุด :18/06/2020
ยอดรวม 3,141 ราย วันนี้ติดเชื้อ😷เพิ่ม4ราย
และมีเสียชีวิต😭เพิ่ม 0ราย

😋 [รักษาหายแล้ว 2,997ราย]
😰 [เสียชีวิตรวม 58 ราย]

📱ข้อมูลจาก http://covid19.th-stat.com/
และ https://covid19.moph.go.th/

#โควิด19 #Covid19 #กระทรวงสาธารณสุข
#Loveokclick #เชียงใหม่10