รายการ สมาคมนิยมศุกร์ ยินดีต้อนรับ เภสัชกรหญิงนฤมล ขันตีกุล (สสจ.เชียงใหม่)

รายการ สมาคมนิยมศุกร์ เจอทุกวันศุกร์
ยินดีต้อนรับ เภสัชกรหญิงนฤมล ขันตีกุล (สสจ.เชียงใหม่)

#สมาคมนิยมศุกร์ #9675เชียงใหม่ #Loveokclick #สถานีวิทยุเชียงใหม่
#ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต9 #สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ #Loveokclick9675
#วิทยุออนไลน์เชียงใหม่ #สถานีเพลงเก่า90
#ออกอากาศภาพและเสียงLED
#สี่แยกหนองหอย

💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Website : www.loveokclick.com
Mail:oknews9675@gmail.com
053-111712
📍236/107 อาคารคลิกวันสเตชั่น แยกหนองหอย หมู่ 6 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000