รายการเล่าข่าวเช้านี้ 17 มิถุนายน 2567

รายการเล่าข่าวเช้านี้ 17 มิถุนายน 2567
#สื่อสุขภาวะ
————————————-
รับฟังทางสถานีวิทยุใกล้บ้าน www.loveokclick.com
ติดตามย้อนหลังทางเพจ : วัยเก๋า รู้เท่าทันสื่อ
#ฝากข่าวประชาสัมพันธ์ฟรี #รายการข่าวของคนเมืองเหนือ #รายงานข่าวโดยใช้ภาษาเมืองท้องถิ่น
#ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เชียงใหม่ #วัยเก๋ารู้เท่าทันสื่อ