รายการพิเศษ รับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ยังมีฉัน วันที่เธอท้อ”

💥รายการพิเศษ 💥
วันเสาร์ที่ 7 กันยายนนี้ 10.00-11.00น.
รับฟังการเสวนาในหัวข้อ “ยังมีฉัน วันที่เธอท้อ” 💞
👨👩 จากผู้เชี่ยวชาญเดี่ยวกับปัญหาการฆ่าตัวตาย
#ฆ่าตัวตายป้องกันได้ถ้าทุกผ่านร่วมมือ