รับสมัครการสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบกหลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

📢 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าได้เปิด
#รับสมัครการสอบบุคคลเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
ในส่วนของกองทัพบกหลักสูตร 2 ปี ประจำปีการศึกษา 2563

👉โดยจะมีการสอบรอบแรกในภาควิชาการ ในส่วนของ บุคลที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
📌 ณ สนามสอบ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
🔴ในวันเสาร์ที่ 27 มิ.ย.63

โดยมีกำหนดการรายงานตัวผู้เข้ารับการสอบในเวลา 11.00 น
และการสอบภาควิชาการในเวลา 13.00-17.00 น
และจะมีการประกาศผลการสอบในวันที่ 3 ก.ค.63 ทาง

📲 เวปไซต์ www.crma.ac.th , www.rta.mi.th

สำหรับท่านผู้ปกครองที่นำบุตรหลานมาดำเนินการสอบดังกล่าวสามารถจอดรถได้ในพื้นที่ของสนามกีฬา700ปี และขอประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนได้รับทราบการเดินทางมาสอบของนักเรียนดังกล่าวเพื่อวางแผนในการเดินทาง