รวมพลังสร้างสรรค์สื่อสังคมไทย 2562

[Live] รวมพลังสร้างสรรค์สื่อสังคมไทย 2562
ภาคเหนือ “ผนึกกำลังสื่อสร้างสรรค์ สร้างนิเวศสื่อที่ดี”
วันที่ 6 กันยายน 2562
เวลา 9:00 – 15:00 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 7 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง จ.ลำปาง

#รวมพลังสื่อสร้างสรรค์สังคมไทย2562
#ผนึกกำลังสร้างสรรค์สร้างนิเวศน์สื่อที่ดี
#กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์.