รณรงค์เรื่อง การใช้ยาอันตรายที่คาดไม่ถึงกับการใช้ยาลูกกลอน ณ โรงเรียนชราบาล อำเภอดอยสะเก็ด

รณรงค์เรื่อง การใช้ยาอันตรายที่คาดไม่ถึงกับการใช้ยาลูกกลอน ณ โรงเรียนชราบาล อำเภอดอยสะเก็ด จากความร่วมมือของชมรมผู้ประกอบวิทยุกระจายเสียง เขต 9 เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่