ยินดีต้อนรับน้องๆ ทั้ง 8 โรงเรียน กิจกรรมอบรมการตัดต่อเสียงกับ Love OK Click ในช่วงเช้า

ยินดีต้อนรับน้องๆ ทั้ง 8 โรงเรียน กิจกรรมอบรมการตัดต่อเสียงกับ Love OK Click ในช่วงเช้า 🥰🥰🥰

โครงการ อย.น้อย สร้างสื่อประชาสัมพันธ์รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์