ยินดีต้อนรับน้องๆ ทั้ง 6 โรงเรียน กิจกรรมอบรมการตัดต่อเสียงกับ Love OK Click

ยินดีต้อนรับน้องๆ ทั้ง 6 โรงเรียน กิจกรรมอบรมการตัดต่อเสียงกับ Love OK Click
วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม 2562 ในช่วงบ่าย 🥰🥰🥰

โครงการ อย.น้อย สร้างสื่อประชาสัมพันธ์รู้เท่าทันโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์