มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สำนักงานภาคเหนือ

มูลนิธิพัฒนาเครือข่ายสุขภาพ สำนักงานภาคเหนือ
เชิญชวนประกวดคลิปสั้น ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 19,000 บาท
พร้อมโล่รางวัลและเกียรติบัตร
คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
– ประเภทบุคคลทั่วไป
ภายใต้หัวข้อ “การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุภาคเหนือตอนบน”ตามเกณฑ์ที่กำหนด
.
เปิดรับสมัครและส่งผลงาน
25 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567
druguse.2024@gmail.com
ประกาศผล
วันที่ 25 มีนาคม 2567
ทาง Facebook : หน่วยงานประจำจังหวัดเชียงใหม่ สภาองค์กรของผู้บริโภค และ ศูนย์คุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่
.
เกณฑ์การประกวด : https://drive.google.com/…/1Pn9moE27FTKR…
ใบสมัคร : https://drive.google.com/drive/folders/10GChDupNK53xxjf0rDaFHUjBbwRfW8ns?fbclid=IwAR0SO91XQh0-50ZUqfQnYvIBN451DyO2-PFIOsx47-v0NgPDHMBTLB05aY4
หมายเหตุ : มอบรางวัลผู้ชนะการประกวดในเดือน เมษายน 2567