มาตรการป้องกัน สำหรับ “สนามกีฬากลางแจ้ง”

มาตรการป้องกัน สำหรับ “สนามกีฬากลางแจ้ง” 🚴‍♂️⛹️‍♀️✨

#เปิดเมืองปลอดภัย
#COVID19ป้องกันได้
#เชียงใหม่ต้านภัยโควิด19