มาตรการป้องกัน สำหรับ “ร้านรับฝากสัตว์เลี้ยง” 🐱🥰

มาตรการป้องกัน สำหรับ “ร้านรับฝากสัตว์เลี้ยง” 🐱🥰

#เปิดเมืองปลอดภัย
#COVID19ป้องกันได้
#เชียงใหม่ต้านภัยโควิด19
#ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเฉพาะกิจเชียงใหม่