มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 47

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ ครั้งที่ 47
“บุปผาชาติล้านนา ภูษาเวียงพิง”
.
🗓️ วันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2567
ณ สวนสาธารณะหนองบวกหาด เชียงใหม่