ภาพบรรยากาศ โครงการมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์

💥โครงการมาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์💥
ผู้ขับขี่และซ้อนท้าย และคาดเข็มขัดนิรภัยผู้ขับและผู้โดยสารรถยนต์ โดยสำนักงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จังหวัดเชียงใหม่
#ลดเจ็บลดตายกับอุบัติเหตุบนท้องถนน
✨โดย สอจร. ร่วมกับองค์กรเอกชน สถานศึกษา หน่วยงานราชการ ที่ร่วมมือกันเพื่อให้คนที่เรารักเดินทางด้วยความปลอดภัย ระมัดระวังเริ่มต้นจากตัวเราเอง
📌📌 ขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัย ขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัย 🛵🚗
#มาตรการองค์กรสวมหมวกนิรภัย100เปอร์เซ็นต์ #สอจรเชียงใหม่