ภาพบรรยากาศกิจกรรม การประกวด “หนูน้อยนพมาศ” Panasonic KIDS CONTEST 2019 และการประกวดเต้น “Cover Dance” Panasonic cover dance contest 2019

ภาพบรรยากาศกิจกรรม การประกวด “หนูน้อยนพมาศ” Panasonic KIDS CONTEST 2019
และการประกวดเต้น “Cover Dance” Panasonic cover dance contest 2019
กิจกรรมดีๆที่ทางนิยมพานิช สำนักงานใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่
ส่งเสริมความสามารถของน้องๆเยาวชนให้กล้าแสดงออกในกิจกรรมที่น้องๆสนใจ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ภายในงานชิงเงินรางวัลและใบประกาศนียบัตร จากนิยมพาณิชอีกด้วย
#LoveOKClick
#นิยมพาณิชเชียงใหม่