พูดคุยกับ ครูเต่า (คุณดารกา ธนะกมลประดิษฐ์) ผู้ก่อตั้งบ้านตื่นรู้ Awakening Land

พูดคุยกับ ครูเต่า (คุณดารกา ธนะกมลประดิษฐ์)
ผู้ก่อตั้งบ้านตื่นรู้ Awakening Land
กับกิจกรรมแคมป์ปิ้ง เกี่ยวข้าว-ดูดาว-เผาข้าวหลาม
ในวันที่ 14-15 ธันวาคม 2562 นี้