สมาคมนิยมศุกร์ พูดคุยกับคุณปาจรีย์ ปานขาว ผู้ก่อตั้งเพจอภินิหารเงินออม

#สมาคมนิยมศุกร์ ❤️
#อภินิหารเงินออม 💸
พูดคุยกับคุณปาจรีย์ ปานขาว ผู้ก่อตั้งเพจอภินิหารเงินออม
ผู้ที่จะมาให้ความรู้ทางการเงินที่ทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น รวมถึงเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนสนุกกับการออมเงินและการลงทุน
#เพจอภินิหารเงินออม #เงินออม #การวางแผนการเงิน #การลงทุนระยะยาว #เรื่องเงินเป็นเรื่องสำคัญ #ให้คำปรึกษาทางการเงิน #การลงทุนหุ้น #กองทุนรวม #อสังหาเพื่อการลงทุน #วิทยากรในองค์กร