พิธีแถลงข่าวการจัด การประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565

พิธีแถลงข่าวการจัด การประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565
เพื่อขับเคลื่อนการกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว ของจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วยนางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และนางสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวการจัดประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565
เปิดตัวผู้เข้าประกวดทั้ง 30คน พร้อมเดินแบบตัวอย่างชุด
ชุดว่ายน้ำ /ชุดไทยล้านนา/ชุดราตรี
โดยมี กำหนดการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 ณ ลานกิจกรรมตรงข้ามสวน เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (ด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้
1. วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งเวลา 18.00 น. พิธีเปิดการประกวดนางสาวเชียงใหม่
ประจำปี 2565 และการประกวดนางสาวเชียงใหม่ ประจำปี 2565 รอบแรก 30 คน
2. วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป การป#นางสาวเชียงใ ชียงใหม่
ประจำปี 2565 รอบที่ 2 คัดเลือกสาวงาม 20 คน เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
3. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565