พิธีเปิดศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์ ปรับสภาพที่อยู่อาศัย

พิธีเปิดศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์ ปรับสภาพที่อยู่อาศัย ซ่อมสร้างกายอุปกรณ์ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านพญาชมภู ตำบลชมภู อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เปิดศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ ในบริเวณ รพสต.
ด้วยเครือข่ายการทำงานตำบลชมภู ได้จัดตั้งศูนย์ยืม คืน อุปกรณ์การแพทย์ ปรับสภาพที่อยู่อาศัย และซ่อม สร้าง กายอุปกรณ์ ตำบลชมภู โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยกลับจากโรงพยาบาลมีอุปกรณ์การแพทย์ ในการป้องกันภาวะแทรกซ้อน จากโรคที่เป็นอยู่ เพื่อให้ผู้สูงอายุ คนพิการตำบลชมภู ได้มีอุปกรณ์กายที่เหมาะสม และปลอดภัย เพื่อให้มีการประเมินและปรับสภาพบ้าน โดยได้รับงบประมาณสนับสนุน จากโครงการ BOI การลงทุนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม โดยบริษัท เอเชียพรีซิชั่นจำกัด (มหาชน ) ในการจัดตั้งศูนย์ ซึ่งเป็นศูนย์นำร่อง 3 แห่งของประเทศไทยซึ่งขอรับงบประมาณดังกล่าว และตำบลชมภู เป็นหนึ่งในนั้น ขณะนี้ศูนย์มีความพร้อมในการให้บริการแล้ว
โดยภายในพิธีเปิดการแสดงฟ้อนเล็บของเครือข่ายแม่บ้านอำเภอสารภี การแสดงอังกะลุงของชมรมผู้สูงอายุตำบลชมภู สาธิตการใช้อุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็น การให้บริการซ่อมจักรยานไฟฟ้า โดย เบส EV Motor เชียงใหม่ และมอบถุงยังชีพให้ ผู้สูงอายุ คนพิการ โดยทีมงานเครือข่ายคนพิการภาคเหนือ
ทั้งนี้พิธีมอบศูนย์ให้กับ รพสต และองค์กรชุมชน โดย คุณอภิชาติ การุณกรสกุล กรรมการผู้อำนวยการบริษัท เอเชีย พรีซิชั่นจำกัด (มหาชน ) พิธีเจิมและพรมน้ำมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคล โดยพระครูสิริศีลสังวร (ครูบาน้อย เตชปญฺโญ) พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการให้บริการของศูนย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพิธีได้แก่ ศูนย์ยืมคืนอุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการจังหวัดเชียงใหม่ บ้านธรรมปกรณ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธินวัตกรรมทางสังคม อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สมัชาจังหวัดเชียงใหม่
คลิปข่าว : https://youtu.be/15CSq0f5ihA