ผู้บริโภคยุคใหม่ ใส่ใจเท่าทันสื่อ 👍 “เช็ค ชัวร์ ใช้ แชร์”

ผู้บริโภคยุคใหม่ ใส่ใจเท่าทันสื่อ 👍
“เช็ค ชัวร์ ใช้ แชร์”
กิจกรรมดีๆ จาก #สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ ร่วมมือกับ ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียง เขต 9 เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน
จับมือเดินหน้าให้ความรู้เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างความเข้าใจ รับรู้แนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ในงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ซึ่งมีสถานีวิทยุและนักจัดรายการวิทยุร่วมเครือข่าย ให้ความรู้และเฝ่าระวังการโฆษณาโอ้อวดสรรพคุณเกินจริง
📌📌แจ้งเบาะแส 1556
ตรวจสอบโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพได้ที่
Fda Thai
👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑

#สถานีวิทยุเชียงใหม่
#สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ #Loveokclick9675
#วิทยุออนไลน์เชียงใหม่
#ออกอากาศภาพและเสียงLED