ผู้บริหาร Ldyfirst Carrent และ PP CARWASH

สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่

ไม่มีรถส่วนตัว ก็สามารถเที่ยวได้ กับบริการ เช่ารถ Ldyfirst Carrent
คนรักรถต้องฟัง บริการล้างรถสะอาด ทันใจ ถูกใจ ได้ที่ PP CARWASH

พูดคุยกับผู้บริหาร Ldyfirst Carrent และ PP CARWASH
คุณณัฏฐ์ชุดา ธณฤทธิ์พงศ์ (ปังปอนด์)

FacebookPage : www.facebook.com/LoveOKClickStation96.75MHz/

#PPCARWASH
#LdyfirstCarrent
#Loveokclick9675