ปรับเวลาเคอร์ฟิว เป็นเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

📢📢ปรับเวลาเคอร์ฟิว เป็นเวลา 23.00 น. – 04.00 น.

อนุญาตให้เปิดห้างสรรพสินค้า
ให้เปิดห้างเวลา 10.00 น. ปิดห้าง 20.00 น.
และเปิดร้านขายวัสดุก่อสร้าง เฟอร์นิเจอร์ กีฬาบางประเภทที่ผู้เล่นไม่เกิน 3-5 คน

🙌 เริ่มวันที่ 17 พฤษภาคมนี้