ประกาศงดจัดกิจกรรม จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19

📌 ประกาศงดจัดกิจกรรม 📌
จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในวงกว้าง
คณะผู้จัดงานฯ ซึ่งคำนึงถึงสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ร่วมงานเป็นสำคัญ
📍จึงของดการจัดกิจกรรม มหกรรมขับเคลื่อนความสุข BEST DEAL BEST DAY ในวันที่ 4-7 ธันวาคม 63
ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ให้ความสนใจกับกิจกรรม
🙏🏻เมื่อสถานการณ์นี้ผ่านพ้นไป
เราจะกลับมาพบกันอีกครั้งกับมหกรรมขับเคลื่อนความสุข BEST DEAL BEST DAY🙏🏻