บรรยากาศการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่

          🤗🤗🤗😁บรรยากาศการเล่นสาดน้ำสงกรานต์ของจังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว ตั้งแต่ช่วงบ่าย 12/4/60 นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเริ่มคึกครื้นและครื้นเครงไปกับการสาดน้ำทั้งคนและยวดยานที่ผ่านไปมาริมถนนรอบคูเมือง หลังประตูท่าแพ อ.เมืองเชียงใหม่ 😀ขณะเดียวกันการเลือกซื้ออุปกรณ์การเล่นสงกรานต์โดยเฉพาะปืนฉีดน้ำก็ได้รับความนิยม เช่นเดียวกับร้านจำหน่ายอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคก็มีลูกค้าเข้าอุดหนุนสินค้าอย่างอุ่นหนาฝาคั่ง ส่งผลให้เกิดเม็ดเงินสะพัดในจังหวัดเชียงใหม่เป็นจำนวนมาก และยังคงมีนักท่องเที่ยว ตลอดทั้งยังคงมีชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเล่นน้ำสงกรานต์อย่างต่อเนื่องอีกด้วย… และช่วงเวลาเช้านี้ 13/14/60 ประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วนร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายแด่พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่และคณะสงฆ์สามเณร 90 รูปเพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเทศกาลป๋าเวณี ปี๋ใหม่เมืองเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2560 หรือ 721 ปีเวียงเจียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการ คหบดี ผู้นำชุมชน ครูอาจารย์ ตลอดทั้งนักท่องเที่ยวและเหล่าสื่อมวลชนจำนวนมากถ่ายทอดบรรยากาศสดสู่ประชาชนทั่วประเทศ และได้ร่วมฟังการเจริญพระพุทธมนต์และตักบาตรอันเป็นประเพณีล้านนาที่สืบทอดจากบรรพบุรุษล้านนา ยังความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและการดำเนินชีวิตสืบไป….. วันนี้วัน พญาวัน 15 เมษายน ถือเป็นวันเถลิงศก เปลี่ยนศักราชเริ่มต้นปีใหม่ วันนี้มีการทำบุญทางศาสนาแต่เช้าตรู่ และอุทิศกุศลไปถึงญาติผู้ล่วงลับ เรียกว่า “ทานขันข้าว” หลังจากนั้นนำตุงปักลงบนกองเจดีย์ทราย และคนเฒ่าคนแก่ก็อยู่ร่วมพิธีเวนทานเจดีย์ทราย ถวายช่อตุงปีใหม่ และฟังเทศนาธรรมอานิสงส์ปีใหม่ ช่วงบ่ายเป็นช่วงไปดำหัว เพื่อขอขมาคนเฒ่าคนแก่ พ่อแม่ ครูอาจารย์ ไปสรงน้ำพระพุทธรูป เจดีย์ และในช่วงบ่ายในหลายพื้นที่ยังมีกิจกรรมแห่ไม้ค้ำศรี หรือไม้ค้ำโพธิ์ เพื่อสืบต่ออายุพระศาสนา และค้ำชูอุดหนุนให้แก่ชีวิตเจ้าตัวให้เจริญรุ่งเรืองเจ้า

ทีมข่าว OK News รายงานจากเชียงใหม่เจ้า