สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ กับ
น้องๆจากโรงเรียนปริ้นส์รอแยล เชียงใหม่
การประกวดโครงงานคุณธรรมระดับชั้นป.1-ป.3 ในงาน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560