งานสัมมนา Finding Life Purpose & Passion

สถานีวิทยุเชียงใหม่ love ok click สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่

🏆🎉งานสัมมนา Finding Life Purpose & Passion
มาค้นหาเป้าหมายชีวิต วิสัยทัศน์และ #passion ของคุณ
📌📌ในงานสัมมนา Finding Life Purpose & Passion#27 (ฟายดิ้งไลฟ์ เพอโพส แอนด์ แพชชั่นรุ่นที่27)
📅📍ในวันที่23-25 เมษายนนี้ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เชียงใหม่

📚📖 บรรยายฟรีโดย Coach vas (โค้ชวาส) ผู้ก่อตั้งและผู้คิดค้น Life University และ Max
ให้ความรู้ผู้คนสอนจริงกว่า 100,000 คนกว่า1,000สัมมนา ใน18ปี ร่วมงานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ
ลงทะเบียนได้ที่ 02-0263369 หรือทางออนไลน์ www2.lpt.co.th