งานประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารที่ทำการชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 จ. เชียงใหม่

งานประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2562
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารที่ทำการชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 จ. เชียงใหม่

โครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการเคลือข่ายเฝ้าระวังและผลิตสื่อสร้างสรรค์สู่สังคมโดยเคลือข่ายสุขภาพ 3 ภาค (ภาคสื่อมวลชน/ภาคประชาชน/ภาครัฐ)

เพื่อเตรียมประชุมใหญ่ 161 สถานี ในวันที่ 9 มีนาคม 2562
https://www.facebook.com/radio9cmlpmhs/
#สถานีวิทยุเชียงใหม่
#ชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต9

👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑👑
#loveแต๊แต๊
#9675เชียงใหม่
#Loveokclick
#สถานีวิทยุเชียงใหม่
#สถานีเพลงรักของคนเชียงใหม่ #Loveokclick9675
#วิทยุออนไลน์เชียงใหม่ #สถานีเพลงเก่า90
#ออกอากาศภาพและเสียงLED
#สี่แยกหนองหอย #เชียงใหม่

💓💓💓💓💓💓💓💓💓💓
Website : www.loveokcmi.com
Mail:oknews9675@gmail.com
◀️www.youtube.com/…/UCmDftjsBVCDZi…/videos
☎️053-016348,053-111712
📍236/107 อาคารคลิกวันสเตชั่น แยกหนองหอย หมู่ 6 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000