คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

🚨🚨 #คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ 🚨🚨
ที่ ๒๒ / ๒๕๖๔
เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมโรคในการจัดขบวนแห่ในกิจกรรมต่างๆ
ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมขบวนแห่ สามารถจัดได้เฉพาะกิจกรรมขบวนแห่ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน ๒๐๐ คน และต้องจัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ หรือจัดงานร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
—————————————–
👇#ติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์👇
☎️ 083-5427895 ,063-665583
IG : loveokclick_9675_mhz
Website : www.loveokclick.com
E-mail :oknews9675@gmail.com
#Loveokclick9675
#คลิกเพลงเลิฟส่งต่อเพลงรัก
#สถานีวิทยุเชียงใหม่