ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่าย “Memory Si Lanna”

ขอเชิญชวนประกวดภาพถ่าย “Memory Si Lanna” 
ชิงรางวัลมูลค่ารวม 130,500 บาท 
ส่งผลงานได้ตั้งแต่วัน 1 เมษายน -31 กรกฏาคม 2560 

***สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ฝ่ายสื่อสารองค์กร 0-2646-7107 
E-mail : memorysilanna@gmail.com 
FB: www.facebook.com/safethainature