กิจกรรม นักข่าวน้อยชายด์ไทยนิวส์รักษ์พลังงานสานต่อศิลปวัฒนธรรมล้านนาภายใต้การเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal)

กิจกรรม นักข่าวน้อยชายด์ไทยนิวส์รักษ์พลังงานสานต่อศิลปวัฒนธรรมล้านนาภายใต้การเรียนรู้วิถีใหม่ (New Normal) ผ่านไลฟ์สดทางเฟสบุ๊ค
🖋เพจ Childs thainews
🖋เพจ ไทยนิวส์ เชียงใหม่
🖋เพจ love ok click station 96.75 mhz
🖋เพจข่าวมุมเหนือ
💠ในวันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2563
เวลา 13.30-16.00น.
ณ พระวิหารลายคำ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่
💠พบกับ อ.เต็นท์ (ณัฐพงษ์ ปัญจบุรี) วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาบรรยายให้ความรู้เรื่องศิลปวัฒนธรรมล้านนา
โดยกิจกรรมดังกล่าวมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจในเรื่องของทักษะพื้นฐานงานอาชีพด้านสื่อมวลชน สามารถสื่อสาร
ความรู้ที่ได้รับเรื่องการประหยัด อนุรักษ์พลังงาน ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยเพื่อปลูกฝัง
จิตสำนึกที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนด้วยกัน และประชาชนทุกเพศทุกวัย
📷📷📷
สำหรับผู้สนใจหลังจากรับชมกิจกรรมสามารถร่วมส่งผลงานผลิตสื่อ มาได้ทาง เพจ Childs thainews โดยสามารถผลิตออกมาในรูปแบบใดก็ได้ เช่น บทความ กลอน เพลง คลิปวีดีโอ ฯลฯ เพื่อร่วมกันส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
สิ้นสุดการรับผลงาน
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
💡💡💡
ผลงานที่ผ่านการพิจารณา ทางเราจะมอบเกียรติบัตรและ
เผยแพร่ผลงานของท่านสู่สาธารณะ
ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2563
สอบถามข้อมูล
🤓ธนชัย(พี่นิวส์)
099 297 2229