การประชุมติดตามการใช้กล้องอัจฉริยะ ช่วยมาตราการทางกฎหมาย บังคับให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย

การประชุมติดตามการใช้กล้องอัจฉริยะ ช่วยมาตราการทางกฎหมาย บังคับให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัย
วันที่ 15 มกราคม 2564
นำโดย นายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร ผู้เชี่ยวชาญของแผนงานสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุจราจร จังหวัด เชียงใหม่ (สอจร.เชียงใหม่)
การประชุมติดตามความก้าวหน้า ปัญหาในแต่ละพื้นที่เพื่อวิเคราะห์และดำเนินการปรับปรุงต่อไป