กระทรวงพาณิชย์จับมือผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ 14 ราย และห้างค้าปลีกทั้งรายเล็ก – ใหญ่ทั่วประเทศ

กระทรวงพาณิชย์จับมือผู้ผลิตสินค้ารายใหญ่ 14 ราย และห้างค้าปลีกทั้งรายเล็ก – ใหญ่ทั่วประเทศ
💥ลดราคาสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ💥

5 – 58% จำนวน 72 รายการ แบ่งเป็น 6 หมวด
📌 ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิ.ย. 63

เพื่อช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบด้วย
.
1. หมวดอาหารและเครื่องดื่ม 🍝🥤
2. หมวดอาหารปรุงสำเร็จแช่แข็ง 🍲❄️
3. หมวดซอสปรุงรส 🤤😋
4. หมวดของใช้ประจำวัน 🧻🛍
5. หมวดผลิตภัณฑ์ชำระร่างกาย 🛀✨
6. หมวดผลิตภัณฑ์ซัก – ล้าง 🛒🧴

#ไทยคู่ฟ้า #กระทรวงพาณิชย์